DEBATT: Bort med genusflummet på förskolorna

Vi vill inte ha genuspoliser på Kungsbackas förskolor. Vi vill att barn ska få vara barn och leka de lekar de själva vill, utan att någon ska vaka över de så att de inte leker något som inte är politiskt korrekt.

i regeringens förslag till ny läroplan för förskolan har de satt upp en ny målsättning. Förskolelärarna ska utmana barnen att inte göra könsstereotypa val. Man ska alltså se till att pojkar inte leker med bilar och att flickor inte leker med dockor. De ska inte få välja det de bill, utan de ska få höra att de gör fel om de väljer något som inte passar in i radikalfeminismens åsikter.

För oss kristdemokrater är det självklart att det är barnens och föräldrarnas perspektiv som ska vara viktigast i barnomsorgen. Föräldrar tycker att det är viktigt att deras barn trivs och ha det bra på förskolan och att deras barn blir sedda av personalen. Man vill helt enkelt kunna lita på att barnen har det bra. Men för de rödgröna tycks det vara viktigast med genusflum där barnen ska utmanas att göra det som regeringen tycker är politiskt korrekt.

När kristdemokraterna är med och styr får barn vara barn. Då får flickor och pojkar välja vad de vill leka med. Vi vill inte ha några  politiskt korrekta prussiluskor som styr leken på våra förskolor, vi vill ha pedagoger som låter barn vara barn.

Niklas Mattsson

Toppkandidat för Kristdemokraterna i Kungsbacka