Lokalt har Centern inte kommit med några förbättringar för personalen inom Omsorgen, menar Socialdemokraternas Johan Tolinsson, i debattsvar till Ola Johansson (C).

Därför samarbetar kommunal med S

Svar på Ola Johanssons (C) insändare angående att kommunal tagit ställning för att samarbeta med Socialdemokraterna centralt och lokalt i Kungsbacka. Den stora skillnaden mellan Ola och hans borgarvänner inklusive SD  är följande. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Centern och borgarna med stöd av SD vill rasera den. C:s politik skulle innebära enorma nedskärningar i välfärden. I deras egen motion i riksdagen anger de att deras förslag innebär att anslagen till kommuner och landsting sammanlagt minskar med över 12 miljarder kronor!

Det motsvarar kostnaden för ungefär 20 000 sjuksköterskor. Det här kommer inte lösa de utmaningar vi ser inom svensk skola och sjukvård.

Lokalt har C och deras lokala företrädare inte kommit med några förbättringar för personalen inom Omsorgen.

Kan bara hoppas att ni väljarkår i valet 2018 verkligen vill bevara och förbättra välfärden och ekonomin. Inte rasera den. Ni läsare kan själva läsa offentliga protokoll under 2017 inom nämnden för Vård & Omsorg. Där  framgår det tydligt att Centern och borgarna med stöd av SD yrkat avslag på förbättringar för personalen inom Vård& Omsorg, som vi socialdemokrater har föreslagit.

Fackförbundet kommunal har tagit ställning med bakgrund att man har läst protokollen, att samarbeta med Socialdemokraterna.

Johan Tolinsson ( S)

2:e vice ordf nämnden för vård & omsorg

Relaterade artiklar
Fler artiklar