"Tjänstemännen ser inte att det finns ett behov av just trygghetsvakter på den specifika platsen av anledningen att trygghetskänslan inte korrelerar med den faktiska brottsstatistiken", skriver kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka, Hans Forsberg (M). Han menar att övervakningskameror räcker.

Därför är kameror bättre än väktare

Svar på Tommy Rydfeldts utspel om trygghetsvakternas vara eller icke vara på stationen.

Att hävda att utredningen om trygghetsvakter på Kungsbacka station inte är seriös med argumentet att Hallandstrafiken inte har fått frågan, ställer ju frågan vad du sysslar med i styrelsen? 

Jag utgår att man i Hallandstrafikens bolag har en delegation vad verkställande direktörs ansvar är och en delegationsordning för vem som har rätt att fatta beslut i frågor.

Kommunens tjänstemän och länstrafikbolagen – Västtrafiks och Hallandstrafikens – tjänstemän, har mötts och de ser inte att det finns ett behov av just trygghetsvakter på den specifika platsen av anledningen att trygghetskänslan inte korrelerar med den faktiska brottsstatistiken.

Däremot kan det finnas behov av andra trygghetsskapande åtgärder för att möta människors upplevda känsla av otrygghet. Det är därför vi Moderater föreslår att kommunen skall sätta upp övervakningskameror på Kungsbacka station och Hede station. Ett förslag som kommer upp för beslut nästa månad.

Hans Forsberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande Kungsbacka

Läs också: Toppliberal rasar mot väktar-nej

Tyck till: Kameror eller väktare, vilket känns tryggast?

Relaterade artiklar
Fler artiklar