Dags vända utvecklingen nu

LOs jämställdhetsbarometer 2019 har presenterats. Det är uppseendeväckande läsning. Med avstamp i ekonomisk jämställdhet så visar undersökningen att om man tar med deltidsarbete i beräkningen så tjänar män i tjänstemannayrken ungefär dubbelt så mycket som kvinnor i arbetaryrken. Dubbelt. Så. Mycket. I Halland är skillnaden över 16 000 kronor i månaden!

Det är naturligtvis helt omöjligt att bygga ett jämställt samhälle när löneskillnaderna är så här stora. Skillnaderna beror heller inte bara på lägre grundlön utan väldigt mycket beror på att hälften av kvinnorna i arbetaryrken jobbar deltid. Men även när du ställer arbetarmän mot arbetarkvinnor eller tjänstemannamän mot tjänstemannakvinnor är det männen som tjänar mest när vi tittar på faktiskt månadslön.

Att heltid ska vara norm är därför den enklaste slutsatsen att dra. Men andra förhållanden som arbetsbelastning – en tredjedel av kvinnorna har jobb som riskerar att leda till ohälsa och arbetsvillkor – otrygga anställningar med väldigt dåliga grundvillkor blir allt vanligare, även inom offentlig sektor – måste göras något åt.

Ett deltidsjobb på grund av hög arbetsbelastning eller svårigheter att kombinera jobb och familj innebär en livslång förlust av inkomst, många kvinnor som jobbar idag kommer aldrig att få mer än sin garantipension.

Det är inte värdigt ett land som vill vara världens mest jämställda. Det är dags att vända utvecklingen. Nu.

Helén Ung Le,

ordförande LO Kungsbacka/Varberg