Centern har inga nazi-rötter

Sverigedemokraterna grundades 1988 av 23 personer, i vilken den övertygade nazisten Gustaf Ekström ingick och gavs förtroendeuppdrag. Han anslöt sig 1941-44 frivilligt till Waffen-SS, de tyska nazisternas beväpnade stödtrupp åt Hitler och hans gelikar, vars gärningar vid den tiden är kända. Deras tankevärld om ras och etnicitet dyker upp emellanåt när dagens Sverigedemokrater uttalar sig. Till exempel i den vice Talmannen Björn Söders påstående om att judar och samer inte kan vara svenskar.

Under 30-talet fanns det i Sverige redan nazistiska partier och (C) det tidigare Bondeförbundet var inte ett av dessa. Carita Boulwén (SD) låter antyda det i sitt svar på Christer Nylanders beskrivning av Annie Lööfs roll i den komplicerade processen att bilda en regering som inte är beroende av partiet med rötterna i nazismen.

Det som hänvisas till är några rader i 1933 års partiprogram om ”den svenska folkstammens bevarande och skydd mot mindervärdiga utländska raselement”.

Med nutidens ögon är dessa rader förskräckliga, men mot bakgrund av att rasbiologi vid den tiden var en accepterad och av staten finansierad vetenskap, måste det ses som oskyldigt och aningslöst.

Centerpartiet har aldrig någonsin låtit sig omfattas av den nazistiska ideologin, utan har varit ett parti för enkelt folk på landsbygden. Värre är ju att dessa åsikter från och till återkommer i modern politisk debatt, blandat med Boulwéns egna förutfattade meningar och direkta felaktigheter om migrationens volymer och effekt.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot

Carita Boulwéns (SD) insändare läser du här.