C i Kungsbacka tar ansvar för regeringen!

Jag tycker det är bra att C i Kungsbacka tar ansvar för C i Sverige! Det är ju de kommunala C-partisterna som utser riksdagsmän och partiets politik! Med detta sagt så bör Ni ju också redovisa att Ni har drivit invandringspolitiken både under Alliansen och också nu mot den stora invandring vi har. Ni fortsätter att driva denna fråga, Ni har lett den omtvistade möjligheten för 9000 Afghaner (10.000) att stanna och gå i skola trots att de är vuxna och fått avslag i alla juridiska instanser, och ni fortsätter på den inslagna vägen tillsammans med MP och V och driver S framför er. Ni har stor påverkan på nuvarande regering! Ni har lyckats få till subventioner av Tesla (säljs begagnade till Norge med vinst för inblandade). Elcykelsubvention är ju viktigt för en grupp som bor i stadsmiljö men knappast för ett landsbygdsparti. Jaaa som Liberaler har ni ju också fått till en plastpåseskatt som gäller vissa typer av plastpåsar det är väl viktigt ur miljösynpunkt och jag påminns om det varje gång jag skall handla? Hoppas den skylten är kvar till 2022! Tycker att det är viktigt att C i Kungsbacka talar om att detta är vår politik så att människor vet vilken effekt det ger med en röst på C i kommunalpolitiken. Det var bra att C talade om att VI i C i Kungsbacka har gjort mycket inom den ekonomiska politiken! Absolut ingen röst på C.

Icke partibunden!