"I Hallandstrafikens styrelse är Centerpartiets representant Ingemar Johansson den som tydligast motarbetar fler stopp för Öresundstågen i Åsa och har sagt nej flera gånger", skriver Tommy Rydfeldt (L), i ett debattinlägg om fler tågstopp.

(C) i Hallandstrafiken motarbetar Åsastopp

Svar på insändare från (C)

Det är ju jättebra att lokal centerpartister vill ha fler tågstopp i Åsa. Men det hjälper föga.I Hallandstrafikens styrelse är Centerpartiets representant Ingemar Johansson den som tydligast motarbetar fler stopp för Öresundstågen i Åsa och har sagt nej flera gånger.Den 8 december 2017 föreslog jag följande:”Att uppdra åt VD att hos Trafikverket, i samråd med Skånetrafiken och Västtrafik, ansöka om att samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik, får ett uppehåll i Åsa,Att uppdra åt presidiet att samråda med regionstyrelsens tillväxtutskott, samtAtt slutlig ställning i frågan tas när styrelsen behandlar kollektivtrafikplanen i juni.” Detta röstade Centerpartiet nej till tillsammans med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet och voteringen förlorade jag med 7-1. (C) sa också nej till ett modifierat förslag från Miljöpartiet med förslag om färre antal nya stopp än vad som kanske är möjligt. Det finns bara ett parti som driver att alla tåg som är möjliga skall stanna i Åsa, både i kommunen och i Hallandstrafikens styrelse, och det är Liberalerna.

Tommy Rydfeldt (L)

Ledamot i Hallandstrafiken

Läs mer:Centerpartiet utvecklar både Åsa och Frillesås

Relaterade artiklar
Fler artiklar