Dags dra pendeltåget ända ner till Varberg, tycker Kristdemokraternas Benny Strandberg i en insändare.

Bygg ut pendeltågstrafiken i Halland

Region Halland är en bra region att leva i. Men vi ser också utmaningar inom flera områden. Vi vill arbeta för en region som håller ihop, i en god gemenskap med varandra och med sina grannar. En region där alla kan uppleva sig vara en del av helheten och bidra till det gemensammas bästa.

För att kunna arbeta och bo i Halland krävs en fungerande infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och attraktiva bostadsområden. Regionens uppgift ska vara att skapa goda förutsättningar för utveckling. För att Halland ska kunna vara en region som präglas av positiv och hållbar utveckling och god tillväxt måste alla krafter och förmågor tas vara på.

Regionens läge mellan två storstadsregioner skapar möjligheter men också utmaningar. För att åstadkomma ett transportsystem som främjar tillväxt, trafiksäkerhet och god miljö behövs fler investeringar i infrastrukturen genomföras i Halland. Detta kostar självfallet mycket pengar och vi menar att möjligheten att hitta alternativa finansieringsformer i partnerskap med andra intressenter måste utredas.

Region Halland är inte en isolerad ö utan i behov av gemenskap med andra regioner, inte minst de närliggande. Åtskilliga hallänningar pendlar dagligdags, flertalet med bil då alternativen inte alltid överensstämmer med behovet. Att bygga ut pendeltågstrafiken ner till Varberg skapar ännu bättre förutsättningar för arbetspendling för såväl Kungsbackabor som Varbergsbor.

Vi anser att länsgränser endast är byråkratiska hinder som, ur resandesynpunkt, måste elimineras. Därför bör vi starta upp arbetet med utbyggnad av pendeltågstrafiken nu.

Benny Strandberg (KD)

Kungsbacka

Regionfullmäktigekandidat

Tyck till: Ställer du bilen om pendeln byggs ut?

Relaterade artiklar
Fler artiklar