Bygg fler hallar och sälj Tingbergsvallen

Det är bedrövligt man bygger skola i Borgås gympasal, Hedeskolan gympasal med mera. Idag skall Fritid vara vinstdrivande och tar ut avgifter för allt, det gynnar inte föreningarna på något sätt. Kommunen tar ut orimliga kostnader vid till exempel vid Aranäs Open, skulle vilja att ni granskar dessa kostnader vilket gör att klubbarna får mindre ekonomi att arbeta med.

Tyck till: Var är behovet av hallar störst?

Till exempel 65 kr per måltid i bamba, då skall klubben stå för personal som gör allt utan lagar maten, dessutom en hyra på 10 000 kr för matsalen. I Kungsbacka får ungdomar som är tolv år träna fram till 22:30 för att det finns för lite hallar. Vi måste få till en förändring bland våra politiker gällande idrott.

Bygg ut följande hallar:

Hedeskolan, Varlaskolan, Hålabäcksskolan.

Sälj Tingbergsvallen och bygg bostäder där, och bygg ytterligare en hall på Lindälvsskolan.

Ta bort parken som planeras bygga på Inlag.

Inlag framtid:

Arenahallen med utskjutbara läktare så man kan två hallar i en. Även löparbanor i hallen för friidrott.

Fotbollsarena/Friidrott, Inomhushall fotboll, Ev. Gör det till ett sportcenter.

Bygg en ishall vid Rydet och en i Åsa.

NT