Budgeten är bra

för Kungsbacka

Budgeten Centerpartiet förhandlat fram är en skattesänkarbudget med grön profil som är bra för Kungsbacka.

Skatten på jobb och företagande sjunker medan miljö- och klimatskadlig verksamhet får skatta mer. Skatterna sänks även för pensionärer och grundskyddet höjs för de med lägst inkomst.

Installation av solceller och övergången till en fossilfri fordonsflotta gynnas. Företag kan ställa om med ny miljöteknik. Avdraget höjs för de som jobbar med forskning och utveckling. Den som köper en miljöbil får ta del av klimatbonusen samtidigt som fler laddstationer tillkommer. Vi ser till att bensin- och dieselpriset inte höjs mer än kostnadsutvecklingen i övrigt.

Ingångsavdrag gör det billigare att anställa dem som är nya på arbetsmarknaden. Etableringsjobb införs och svenskundervisning erbjuds tidigare under asylprocessen för effektivare integration.

Försvaret får ett rejält tillskott de kommande åren. År 2022 tillförs 5 miljarder och därefter ytterligare fem miljarder årligen. Genom överenskommelsen säkrar vi en förstärkning av svensk försvarsförmåga och tar ansvar i en orolig tid.

Ola Johansson (C)