Böneutrop via högtalare skapar ett segregerat samhälle

Rubriken förtjänar ett förtydligande. Jag väljer därför att citera Mohammad El-Alti vid Göteborgs moské. Han säger att böneutrop kan uppfattas som störande.

– Majoriteten är inte muslimer i moskéernas omgivning. Därför är det väldigt viktigt för oss att man inte stör sin omgivning och att man får ett okej från omgivningen.

Ytterligare argument vilket ytterligare bekräftar mitt påstående är syftet med böneutrop är att proklamera islams makt över en stad eller ett område och att Muhammed är Guds sändebud.

Detta står i motsats till vårt lands sekulära principer. Vi har i Sverige byggt upp en tradition styrt av normer att Sverige är ett öppet och demokratisk land med jämlikhet, jämställdhet och religionsfrihet.

Ytterligare skäl till mitt ställningstagande är de nya inflyttade till Sverige med kristen tro vilka har flytt från islamistisk förföljelse, diskriminering och folkmord inte skall utsättas för oönskade böneutrop.

Det är viktigt för mig att poängtera betydelsen att det stora utbudet av olika kulturer, religioner, etniciteter samt språk utvecklar samhället och förstärker den internationell gemenskap som är viktig i ett ”globalt samhällsperspektiv”.

Idag finns cirka 800 000 muslimer i Sverige och självklart har jag har stor respekt dem och alla övriga människor från andra religioner eller världsåskådningar. Alla människor har rätt att utöva sin religion. Så även i Sverige.

Muslimer har enligt min uppfattning all rätt till att ha moskéer och ett ställe att be på samt utöva sin religion i vardagen.

Men regelbundet återkommande böneutrop i bostadsområden via högtalare inkräktar på andra människors rätt att inte bli påtvingade religiösa böneutrop.

Böneutropet riskerar även att legitimera hedersförtryck , barnäktenskap samt radikalisering av våldsbejakande grupper.

Mot den bakgrunden anser jag att återkommande muslimska böneutrop via högljudda högtalare, som når in i människors hem, inte bör tillåtas i Sverige.

Om detta inte genomförs på nationell nivå måste lagstiftningen ändras så att kommunen kan driva frågan och ta beslut om förbud mot böneutrop.

Läget är just nu ett hopplöst moment 22 där ingen tar ansvar och genomför nödvändiga åtgärder för att upprätthålla vårt sekulära samhälles normer.

Stephan Philipson