Bilen fyller ett behov

Jan Riise och Ingegerd Salmose (MP) beklagar sig i KP den 2 maj över att kommunstyrelsens majoritet förordar 60 km/h i stället för 40 km/h på Hedeleden vilket MP och några andra förordat. Argumentationen från MP:s sida är minst sagt vildsint. Att begränsa hastigheten skall göra det ”enklare och mer attraktivt att gå eller cykla till kollektivtrafiken”. Hur gör en begränsning någonting enklare frågar man sig? Sedan skriver författarna att bilen som idé är ”helt passé” och ”motverkar jämlika arbetsresor och hemarbete” – en svårfångad logik. I MP:s alternativa värld blir Vägar till Barriärer, står det!

I ett personporträtt i samma nummer av KP tar sig Jan Riise själv från hemmet i Onsala till arbetsplatsen på Chalmers med bil/cykel, tåg, buss och slutligen till fots; 1½ timme enkel väg enligt Riise själv. Det fungerar uppenbarligen i Riises livssituation; att han lever som han lär länder honom till heder. Att däremot begära att andra familjer skall lägga 3 timmar om dagen på arbetsresor och passa in detta i ett komplicerat dagligt pussel med hämtning och körning av barn, matinköp och fritidssysselsättningar upplevs nog som hån av flertalet människor mitt i livet. När skall MP förbjuda föräldrar att skjutsa barnen till förskolan?

Den av MP hatade Bilen är trots avigsidorna en jämlikhetsfaktor och förbättrar livskvaliteten för de flesta människor, i synnerhet om man bor i en utspridd kommun som Kungsbacka. Den fyller ett behov – det är därför den finns!

Franklin Eck (M) Släp