Belysning på kustpromenaden – nej tack!

Låt den populära kustpromenaden i Åsa vara som den är. Gör inte en tillrättalagd väg av denna kustpromenad.

Låt naturen vara som den är utan belysning. Man har ett egenansvar och bör inte promenera här när det är alltför mörkt ute. 

Till slut blir det att man överallt i naturen ska belysa naturstigar över klippor och nära strandvikar samt i skogsområden.

Låt befintliga fåglar och övriga insekter samt smådjur vara ifred och berika vår mångfald i naturen. 

Christine

Tyck till: Borde kustpromenaden i Åsa få belysning?