Arkivfoto

Befria studenterna från bostadsbristen!

Under sommaren har tusentals ungdomar fått glädjebeskedet att de blivit antagna till utbildning på någon av landets universitet eller högskolor. Men för många av dem grumlas glädjen av oro över att inte kunna hitta en bostad på den nya studieorten. Förra året saknades det 20 000 studentbostäder vid tiden för antagningsbeskedet.

En del av våra ungdomar tvingas ge upp drömmen om en högre utbildning, därför att bostadsbristen lägger hinder i vägen. Enligt en undersökning från Novus anser 94 procent av alla svenskar mellan 18 och 25 år att bostadsbristen är det största samhällsproblemet. 

Det finns flera skäl till varför bostadsbristen breder ut sig i Sverige. Bostadsmarknaden är komplex och påverkas av allt från demografi till konjunktur, ränteläge, arbetskraftsutbud och lagstiftning. Det är dock svårt att undkomma den fundamentala roll hyresregleringen spelat för dagens katastrofala situation. Hyresregleringen gör att det byggs för lite hyresrätter och att befintliga bostäder utnyttjas ineffektivt. Speciellt den sista konsekvensen är allvarlig.

Låga hyror i attraktiva områden påverkar självklart drivkraften att flytta. Resultatet blir att rörligheten på bostadsmarknaden inte fungerar. Exempelvis bor äldre gärna kvar i allt för stora lägenheter som egentligen skulle lämpa sig bättre för en barnfamilj. Man har heller ingen anledning att hyra ut ett tomt rum till en student. Att hyresregleringen har negativa konsekvenser är ett väletablerat faktum bland majoriteten ekonomer, samhällsvetare och oberoende forskningsinstitut.

Till och med den statliga myndigheten Boverket har påpekat att systemet skapar bostadsbrist. Systemets försvarare påstår ofta att alternativet till dagens reglering är en fullkomligt fri hyresmarknad. Som tur är finns det inga seriösa debattörer som förespråkar en sådan lösning. En bostad är inte vilken vara som helst och det är viktigt med besittningsskydd och regler för hur hyror kan ändras. Fastighetsägarna vill se en stegvis reformering av hyressättningssystemet och värnar ett starkt konsumentskydd. Det skulle framförallt de grupper som idag stängs ute ifrån bostadsmarknaden tjäna på. 

Bostadsbristen är en ödesfråga både för Sverige och för våra ungdomar. Det är därför dags att ta experternas ord på allvar och göra de reformer som behövs för att avskaffa bostadsbristen. Inga ungdomar ska behöva ge upp sin dröm om högre studier, därför att bostäder saknas!

Susann Haggren

Ansvarig näringspolitisk, Göteborgsregionen  Fastighetsägarna GFR 

Relaterade artiklar
Fler artiklar