Nä, förslaget till ny zonindelning räcker inte, tycker insändarskribenten. Arkivfoto.

Bättre kan ni, Västtrafik

Läste i Kungsbacka-posten att Västtrafik kommer med ett förslag till ett nytt biljettsystem. Det var intressant att läsa, eftersom jag funderat mycket på denna fråga. Det gamla systemet är ju som bekant väldigt ofördelaktigt för de som bor i verksamhetsområdets periferi. Tyvärr måste jag säga att jag blev ordentligt besviken när jag hade läst färdigt. I förslaget utgörs zonerna av tre koncentriska cirklar, istället för fyra cirklar som i det nuvarande systemet. Inte direkt något radikalt nytänkande… För Kungsbackas del är det föreslagna systemet lite bättre jämfört med det nuvarande; i och med att Mölndal flyttas in till samma zon som Göteborg blir det nu bara en zongräns som skiljer oss från den innersta zonen. Men grundproblemen kvarstår ju, man diskriminerar fortfarande de som pendlar mellan två orter i olika zoner i periferin. Hela systemet bygger på antagandet att allt jobbpendlande sker mot Göteborg. Förmodligen bygger detta antagande på någon resvaneundersökning, men det blir ju diskriminerande för den minoritet vars resvanor inte stämmer med majoritetens. Jag skulle vilja att man sneglade lite mer på Hallandstrafikens, eller Skånetrafikens system. I båda dessa baseras kostnaden på hur långt man faktiskt färdas. Skånetrafikens nya system består också av tre koncentriska cirklar, men man kan lägga centrumet var man vill. I Västtrafiks system ligger Göteborg alltid i centrum. 

Anders Törnberg

Anneberg 

Relaterade artiklar
Fler artiklar