Barn och unga måste få hjälp tidigt

Den 10 oktober uppmärksammas Världsdagen för Psykisk Hälsa över hela världen.Alldeles för många barn och ungdomar i Halland mår inte bra. Allt fler drabbas av psykisk ohälsa, av många olika skäl och med olika diagnoser.  Det får bara inte vara så att svårigheter att enas om budgetar och vem som ska betala eller skapa resurser i form av tid ska få hindra att barn och ungdomar får del av de förebyggande åtgärder, vård, rehabilitering, boenden och andra insatser som samhället kan erbjuda.  Om de kan få hjälp i ett tidigt skede kan stora besparingar göras längre fram. För att inte tala om den förbättrade livskvalitet som det innebär för dem, med förutsättningar att slippa framtida problem som missbruk, kriminalitet, våld, självskadebeteende och annat.  Alla barn som behöver det måste få tidiga och samordnade insatser. För att klara detta måste skola, socialtjänst och vård arbeta mer tillsammans. Nya kreativa lösningar måste prövas – utan att bryta mot lagar och riktlinjer. Det finns goda exempel.Vår utgångspunkt är att arbeta målinriktat med hälsofrämjande och insatser som förebygger sjukdomar men såklart också med god behandling – så tidigt som möjligt. Vi har en bit väg att gå, och vi måste hjälpas åt.

MP Halland

Maria Losman, Regionfullmäktige                        

Jan Riise, MP Halland

Svein Henriksen, Regionfullmäktige    

Elisabeth Falkhaven, Riksdagsledamot