Att några fastigheter ryker är kanske inte så farligt

Känner att bilden har blivit lätt onyanserat i media när bara en sida av åsikterna speglas. Det finns säkert fler med mig som inte tycker att det är helt åt helvete med att bli utköpt (med 25 procent övervärde?). Sen finns det såklart en problematik med att dessa 35 hushåll skall hitta nya bostäder, det skall man inte sticka under stolen med. MEN… med en miljon extra på banken så kanske man inte skall måla ut sig som ett offer? Sen får man inte glömma att detta görs ju av en god anledning. Kungsbacka växer och vi med staden. Att infrastrukturen i Kungsbacka är underdimensionerad behöver väl knappast debatteras mera tror jag och skall Kungsbacka växa från 85 000 till 130 000 på en 10-20 år så behöver all infrastruktur växa med staden och då lär fler fastigheter få stryka på foten, det är jag övertygad om. Det absolut bästa alternativet hade givetvis varit att gräva ner tågtrafiken eller alternativt flytta hela klabbet till Hede station. Men detta är bara önskedrömmar, att kommunen med Trafikverket lägger ner några extra miljarder på denna lilla del i det stora projekt Malmö-Oslo är en Utopi inget annat. Även om man som enskild fastighetsägare tycker man drabbas när man blir tvungen att flytta och leta ny bostad så tycker jag ändå att får man 25 procent över marknadsvärde för sitt boende så bör det vara ett mindre problem att fixa detta på ett bra sätt. Hur fasen skall man annars få ihop en extra miljon på banken Hux Flux?

Tomten är far till alla barnen