Äntligen ett nationellt betalsystem för kollektivtrafik

Det har under många år irriterat mig att varje län väljer sin egen lösning för betalning av kollektivtrafikresor. Halland har varit bra på så sätt att man samarbetar i sydtaxan med t.ex. Skåne men övergångar mellan länen har inte varit perfekt.

Och mellan Västra Götaland och övriga har det inte fungerat alls. Med Hallandstrafikens kort har man kunnat åka Kungsbacka-Köpenhamn men med Västrafiks kort inte ens mellan Göteborg och Varberg.

Jag motionerade till regionfullmäktige i Halland om samordning mellan Västrafik och Hallandstrafikens kort. Svaret var positivt men inget hände främst beroende på att Västtrafik väljer egna lösningar.

Jag motionerade även till Liberalernas landsmöte och fick även där stöd.

Min uppfattning har hela tiden varit att det borde till en nationell lösning. Inte ska man behöva köpa nytt kort för varje län.

Men nu kommer det äntligen. I det samarbete Liberalerna ingått med regeringen finns äntligen ett förslag att ett nytt nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige införs från 1/1 2022.

Och från och med då ska man kunna använda samma app/kort vart man än åker.

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare

Region Halland