Anders Ekström (M), har vi hört den förut?

Återigen hör vi hur ordförande för nämnden Förskola och Grundskola slingrar sig och kommer med sina undanflykter. Den här gången om lärartätheten i Kungsbacka kommun. Du säger att man inte kan jämföra Kungsbacka kommun med glesbygdskommuner.

Det finns en sanning i det, men de 251 kommuner som placerar sig högre än Kungsbacka i Lärarförbundets ranking är inte bara glesbygdskommuner.

Baserat på statistik från SCB så placerar sig Kungsbacka på plats 175 gällande resurser till skolan. En sammanvägd kostnad för barn i förskola, förskoleklass och grundskola, exkl. lokaler och inventarier.

Det hade varit klädsamt om du och dina styrande politikerkollegor tog dig an siffrorna och stod upp för alla lärare, för förskolechefer och rektorer och alla andra som arbetar i skolan. Kämpade för fler utbildade lärare, bättre förutsättningar på våra förskolor och skolor och levde upp till målet om en skola i världsklass.

Lärarförbundet efterfrågar också en arbetsmiljö i världsklass. Apropå ditt uttalande om ”täta” lärare. Det är både hårresande och ett hån mot en hel yrkeskår som varje dag gör sitt absolut yttersta för den bästa möjliga verksamheten. Vad säger du till den ”täta” yrkesstolta lärare med 30 år i yrket, med 32 000 kr/mån, som precis fått besked om att löneökningen blev två procent? Under året har du samtidigt varit med och beslutat att höja kommunalrådens löner med 16 procent till runt 80 000 kr/mån.

Ronnie Ripgården

Ordf. Lärarförbundet Kungsbacka