Alliansen – jag har ögonen på er

I Ystads kommun, som styrs av M, L, och KD med stöd av SD har man beslutat för att göra nedskärningar för att spara pengar. De som drabbas allra värst är de äldre. Socialförvaltningen har bestämt att del av nedskärningskostnaderna ska dras från den städtjänst som de äldre erbjuds. Hjälp med städ av hemmet som erbjudits varannan vecka kommer nu att dras ner till en gång i månaden. Kommunen har också beslutat att man ska sluta distribuera ett varmt mål om dagen till de äldre. Istället hänvisas de, från och med årsskiftet, till färdigrätter som man köper från affären. Kravet är att ha en budget i balans. Detta är något vi ofta hör även från Kungsbackas ledande politiker. Ofta kan vi läsa/höra att man skall tänka om, tänka nytt i Kungsbacka kommun för att just få en budget i balans. Precis dessa ord används i Ystad. Där säger de att orsaken till underskottet är; ”Det blir fler äldre”. Detta är vad som händer även i Kungsbacka kommun. Det verkar som alla utredningar till trots så kommer det som en överraskning? Vi har under många år sett att det blir fler äldre och att det skulle komma en ”äldreboom”.  Varför skriver jag dessa rader som handlar om Ystad? Jo, jag ser med fasa att detta mycket väl kan hända även våra äldre kommuninnevånare. Förresten har det redan börjat dras in på vad våra äldre har rätt till. Till detta återkommer jag inom kort. Men jag kommer att ”hålla ögonen på er” som beslutar, var så säker.

Agnetha Ernegård

Kungsbackaborna