Vad snackar du om?

Pratar du hellre om någon än med någon? Är det lättare att skicka digitala meddelanden via telefonen? Har du ingen att prata ansikte mot ansikte med om sådant som skaver i ditt liv? Vi hjälper dig att hitta någon att prata med.

Ibland kan det vara svårt att få till samtalen om det som vi helst vill prata om, till exempel om sådant som känns svårt. Man kan känna att man inte har någon i sin närhet som man kan anförtro sig till. Det kan bero på många olika saker, men känslan är verklig. I Svenska kyrkan finns både präster och diakoner att samtala med. De har utbildning inom samtalsmetodik och absolut tystnadsplikt. Det man pratar om stannar mellan dig och den du samtalar med. Samtalen är kostnadsfria och du kan ta kontakt och göra en bokning via webben när det passar dig. Om du inte vill börja med att prata ansikte mot ansikte med någon kan man alltid via telefon nå jourhavande präst eller kyrkans jourtjänst.

Läs mer på vår hemsida, www.löftadalen.se/samtal

Svenska kyrkan

Löftadalens pastorat